Historie legality druhotného softwaru

Podívejte se na hlavní rozhodnutí Evropských direktiv, které ovlivnily situaci na trhu s použitým softwarem.

2000
„Rozsudek Německého federálního soudu povolil prodej OEM a DSP verzí bez vázání na hardware.“ – Rozhodnutí Německého federálního soud z 6. července 2000, file no. I ZR 244/97

2001
„Prvním prodejem originální kopie stejně jako prvním prodejem se souhlasem vlastníka práv v rámci Evropského společenství je vyčerpáno právo vlastníka práv kontrolovat další prodej licence.” – Úryvek z direktivy EU 2001/29/EC

2006
Krajský soud v Hamburku potvrdil, že další prodej softwaru od Microsoftu je legitimní. To se vztahuje také na prodej jednotlivých licencí z objemových multilicencí.

2009
...druhý nabyvatel licence, stejně jako každý další nabyvatel, se bude moci dovolávat vyčerpání práva na distribuci, a bude tedy považován za zákonného nabyvatele kopie počítačového programu a bude mít prospěch z práva na rozmnožování stanovené v tomto ustanovení.(Výňatek z rozhodnutí Soudního dvora z roku 2012, které vycházelo ze směrnice z roku 2009.)Direktiva 2009/24/EC Evropského parlamentu a Rady EU

2011
Švýcarský Krajský soud v Zugu rozhodl, že „Adobe nemůže ani na základě autorského práva omezovat další prodej programu po jeho prvním prodeji.“
Tento precedent znamenal velké vítězství pro celý globální trh se softwarem.

2012
„Tvůrce počítačových programů nemůže bránit dalšímu prodeji „použitých“ licencí umožnujících používání jeho programů stažených z internetu.“ – rozhodnutí Soudního dvora, Rozsudek ve věci C-128/11 UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.

2016
“Původní nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu s licencí na neomezené používání může prodat tuto použitou rozmnoženinu a její licenci dalšímu nabyvateli.” – Rozhodnutí Soudního dvora EU, Rozsudek ve věci C-166/15 Aleksandrs Ranks a Jurijs Vasiļevičs

Všechny zde uvedené informace o druhotných licencích se vztahují na licence z těchto stránek, popř. podobných seriozních prodejců, nikolivěk však na klíče prodávané na různých bazarech a na Aukru. Tam Vám nikdo nic nezaručí. Diskuse jsou plné zklamaných až příliš šetrných uživatelů.

0

Košík